Tarieven – Tandartspraktijk Kikkert en Beukers – Heerhugowaard

Tarieven

Tarieven

U krijgt standaard vooraf een schriftelijke begroting van de kosten indien wij voorzien dat een behandeling meer dan €250,- gaat kosten. Wij stellen onze behandelplannen in overleg met u op en houden rekening met uw wensen en budget. Op verzoek maken wij ook ook voor behandelingen die minder kosten dan 250 euro een begroting.

N.B! Het wettelijke eigen risico dat geldt voor de basisverzekering (€385,-) is niet van toepassing op tandheelkundige verrichtingen, uitgezonderd het volledig kunstgebit. Dus als u een aanvullende verzekering voor tandheelkunde heeft afgesloten, krijgt u al vanaf de eerste euro een kostenvergoeding conform uw polisvoorwaarden.

Voor niet tijdig (uiterlijk twee werkdagen voor de geplande afspraak) afgezegde afspraken kunnen wij een tarief in rekening brengen tussen 0 en 100% van de voorgenomen behandeling.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Voor niet tijdig (uiterlijk twee werkdagen voor de geplande afspraak) afgezegde afspraken kunnen wij een tarief in rekening brengen tussen 0 en 100% van de voorgenomen behandeling.