Tarieven – Tandartsenpraktijk TOED Kikkert en Beukers – Heerhugowaard

Tarieven

Tarieven

U krijgt standaard vooraf een schriftelijke begroting van de kosten indien wij voorzien dat een behandeling meer dan €250,- gaat kosten. Wij stellen onze behandelplannen in overleg met u op en houden rekening met uw wensen en budget. Op verzoek maken wij ook ook voor behandelingen die minder kosten dan 250 euro een begroting.

N.B! Het wettelijke eigen risico dat geldt voor de basisverzekering (€385,-) is niet van toepassing op tandheelkundige verrichtingen, uitgezonderd het volledig kunstgebit. Dus als u een aanvullende verzekering voor tandheelkunde heeft afgesloten, krijgt u al vanaf de eerste euro een kostenvergoeding conform uw polisvoorwaarden.

Voor niet tijdig (uiterlijk twee werkdagen voor de geplande afspraak) afgezegde afspraken kunnen wij een tarief in rekening brengen tussen 0 en 100% van de voorgenomen behandeling.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Voor niet tijdig (uiterlijk twee werkdagen voor de geplande afspraak) afgezegde afspraken kunnen wij een tarief in rekening brengen tussen 0 en 100% van de voorgenomen behandeling.