Betalen – Tandartsenpraktijk TOED Kikkert en Beukers – Heerhugowaard

Betalen

Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.

Na afloop van de behandeling krijgt u de factuur van ons mee of per post thuisgestuurd. Binnen 30 dagen dient u de factuur aan ons te voldoen. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft kunt u (een deel van) de kosten weer terugvorderen bij uw verzekeraar ,conform uw polisvoorwaarden. Jeugdzorg tot 18 jaar declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

Het algemene eigen risico dat geldt voor de basisverzekering (385 euro) is niet van toepassing op tandheelkundige zorg. De enige uitzondering hierop is het volledig kunstgebit.