Betalen – Tandartspraktijk Kikkert en Beukers – Heerhugowaard

Betalen

Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.

Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft dienen wij onze nota in bij uw zorgverzekeraar. De verzekeraar vergoedt dan de behandeling conform uw polisvoorwaarden. Indien de factuur niet volledig aan ons wordt vergoed krijgt u van ons een aanvullende nota voor het onverzekerde deel. Deze regeling geldt tot 1 januari 2021.

Het algemene eigen risico dat geldt voor de basisverzekering (385 euro) is niet van toepassing op tandheelkundige zorg. De enige uitzondering hierop is het volledig kunstgebit.